تبلیغات
یاس های آسمانی

درباره وبلاگ

  زنان و کودکان قربانیان اصلی خشونت های گروه های تروریستی در جهان میباشند
  یاس های آسمانی در تلاش است تا گوشه ای از جنایات گروهک منافقین یاهمان به
  اصطلاح سازمان مجاهدین خلق علیه زنان وكودكان بی گناه را منتشر نماید،تاشاید
  اندکی از مظلومیت این شهدا را به گوش مردم عزیزمان برسانیم وامیدواریم
  شما نیز ما را در این راه یاری كنید
  به قول زنده یاد قیصر امین پور : تنها ... یکی از نامه هایم
  بوی غریب و مبهمی می داد ... انگار از لابه لای کاغذ تا خورده ی
  نامه بوی تمام یاس های آسمانی احساس می شد


  مدیر وبلاگ :

نویسندگان

جستجو

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
------------------
امروز:

به دلیل طولانی بودن مطلب
این مقاله در دو بخش منتشر میگردد
بخش اول
به طور معمول ، عمل تروریستى ، ازحد هدف مستقیم خود، كه ممكن است كوچك‏ترین ارتباطى باقضیه‏ ى تروریست‏ها نداشته باشد ، فراترمى‏رود

بسم الله الرحمن الرحیم

زنان وکودکا ن قربانیان اصلی خشونتهای گروههای تروریستی درجهان

مقدمه وتعاریف

واژه تروریسم بنابه توضیح دانشنامه لاروس به معنی بیرحمی،قساوت وترس است. تلاش برای تعریف تروریسم اززمان انقلاب فرانسه تاکنون جریان داشته است

تعریف ومفهوم تروریسم

 کلمه‏ ى »ارهاب«یاتروریسم،به معنى »ترس وترساندن«است. مصدرآن »رهب«است

درفرهنگ لغات،وجه مشترك بین این كلمه واكثرمشتقات كلمه ‏ى »رهب«،به معنى ترس و ترساندن است. درزبان انگلیسى،اصل كلمه‏ىTerreurبه فعل لاتینىTersبرمى‏گردد،وبه معنى ترساندن«یا  ترس ووحشت«است كه بیشترمشتقات آن حول همین معانى مشخص میباشد. كلمه‏ ى تروریسم درزبان فرانسه براى اولین باردرحوزه‏ ى سیاسى به كاررفت.  درلغت‏نامه‏ ى دهخدا ، تروریسم به معناى اصول حكومت وحشت وفشار اصول حكومتى كه درفرانسه‏ حدفاصل سالهاىو 1794 حاكم بودآمده است دركتاب فرهنگ علوم سیاسى آمده است هرنوع استفاده یا تهدید به استفاده ازخشونت غیرقانونى،به منظور ایجاد جوّ رعب ووحشت ، براى تحت تأثیرقراردادن یاتسلط برفردیامجموعه‏اى ازافراد ویاكل جامعه. این كاربراى دستیابى به هدف مشخصى كه شخص اعمال كننده‏ى خشونت درنظرداردانجام مى‏گیرد.


عبدالناصرحریزدراین باره مى‏گوید :

»این خشونت ازماهیت سمبلیك برخورداراست.به عبارت دیگر،عمل خشونت ‏بارویا تهدید به انجام آن، پیامى یا تأثیرروانى خاص داردكه یك گروهی مجموعه،ویاكل جامعه رامورد هدف قرارمى‏دهد ؛ ومحیط یا افراد پیرامون ، قربانى مستقیم یاهدف مستقیم عمل تروریستى هستند،كه ممكن است هیچ ارتباطى با مسأله‏ى تروریست‏ها نداشته باشند.

بنابراین، براى عمل تروریست‏ها،عناصرى اصلى لازم مى‏شودكه به طورحتم بایدفراهم شونداین عناصرعبارتند از:

. استفاده ویا تهدید به استفاده ازخشونت، به صورت غیرقانونى و نامأنوس.1

. عمل تروریستى توسط فردیاگروه ویاخود دولت انجام مى‏شود.2

. عمل تروریستى علیه فردیا مجموعه‏اى ازافرادویاكل جامعه صورت مى‏گیرد.3

. هدف ازعمل تروریستى ایجادجوّى ازرعب ووحشت است.4

انتشاریك پیام وایجاد تأثیرروانى معین، كه باعث مى‏شود افرادى كه هدف عمل تروریستى هستند تحت تأثیرآن اثرروانى قرارگیرند

به طور معمول ، عمل تروریستى ، ازحد هدف مستقیم خود، كه ممكن است كوچك‏ترین ارتباطى باقضیه‏ ى تروریست‏ها نداشته باشد ، فراترمى‏رود

درزبان فارسى این كلمه به اصلى اطلاق مى‏شود كه درآن ازقتل‏هاى سیاسى وترور دفاع شود دردیگرفرهنگ ‏هاى فارسى نیز تروریسم به معنى لزوم آدم‏كشى وتهدیدو خوف و وحشت درمیان مردم ، براى نیل به هدف‏هاى سیاسى ؛ و یا بر انداختن حكومت ودردست گرفتن زما م امور دولت ، یا تفویض آن به دسته‏ى دیگرى است كه مورد نظرمى‏باشد. این عقیده معمولاً از ابزار اصلى فاشیسم ، ماكیاولیسم ومكاتب مشابه مى‏باشد.هرگونه حرکت و مبارزه مسلحانه وخشونت باروغیردمکراتیک برعلیه حکومتهای قانونی ازمصادیق تروریسم است. حکومت قانونی حکومتی است که متکی برخواست و اراده مردم قدرت رابه دست گرفته ومبتنی برقانون وعدم نقض حقوق شناخته شده بشر, به حاکمیت خود ادامه می‌دهد.

هرگونه عملیات نظامی ویاخشونت بارکه باعث آسیب دیدن مردم غیرنظامی گردد،مانند

هواپیماربایی، بمبگذاری درمراکزتجاری واداری وعمومی مانند خیابانها و پارکها ، اتوبوسها و قطارها ، ویامسموم کردن آبهاو یا پخش ویروس های بیماری زاوکشنده واعمالی ازاین قبیل ، ازمصادیق روشن تروریسم است باتبیین این تعاریف ازتروریسم اکنون میتوانیم به قضاوتی عادلانه ‌تربپردازیم مبارزات آزادیبخشی که برعلیه حکومتهای ستمگرو دیکتاتور ویا درمقابل ارتش های بیگانه،که به صورت غیرقانونی ، دست به اشغال کشوردیگری می‌زنند   ، و برای اعمال حاکمیت خود از ابزارهای سرکوب واختناق وخشونت استفاده می‌کنند ، درصورتی که این مبارزات محصور و محدود به برخورد بانظامیان طرف مقابل ومقید به قوانین عادلانه جنگ باشد ،ازمصادیق تروریسم به حساب نمی‌آید ولذا جنبش‌های آزادی بخش ملی ، مانندجنبش مقاومت مردم ویتنام ویاجنبش آزادیبخش ملت الجزایر و یاگروه‌های مقاومت چریکی درفرانسه وبلژیک ولهستان و... که درخلال جنگ جهانی دوم برعلیه اشغال ارتش نازی ،  مبارزه می‌کرده‌اند و یاگروه‌های مقاومت برعلیه آگوستینو پینوشه درشیلی ویا گروه‌هایی که برعلیه دیکتاتورعراق ویا گروه های مبارز فلسطینی كه دست به مبارزه مسلحانه زده اند هیچ یک ازمصادیق تروریسم نبوده‌ بلكه ازمفاخر تاریخ ملتهابه حساب می آیند


امار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
 • افراد حاضر در این وب

-----------------
---